Bakteriesystematikk

Bakteriesystematikk - På grunnlag av basesekvensen (sekvensering) i 16S ribosomalt RNA kan domene ekte bakterier (Bacteria) deles inn i 13 forskjellige riker:

I: Proteobacteria (Gram-negative, stor variasjon i metabolisme: purpurfototrofe, purpursvovel, purpur ikkesvovel, nitrifiserende, svoveloksiderende, jernoksiderende, hydrogenoksiderende, metanotrofe, metylotrofe, pseudomonader, eddiksyrebakterier., frittlevenende nitrogenfikserende, Neisseria, Chromatium, enteriske, Vibrio, Photobacterium, Rickettsia, spirilla, skjedeformede, prostekate, myxobacteria, sulfatreduserende, svovelreduserende.

II: Gram-positive bakterier (actinobakterier, propionsyrebakterier., staphylokokker, Micrococcus, Sarcina, melkesyrebakterier, endosporedannende, mycoplasma, coryneb., Mycobacterium.

III: Cyanobacteria (blågrønnbakterier) + proklorofytter (fototrofe som skiller ut oksygen).

IV: Chlamydia (obligate parasitter).

V: Planctomyces + Pirella (mangler peptidoglykan, stilkformede).

VI: Flavobakterier + Bacteroides (Bacteroides i tarm, Flavobacterium i vann, Cytophaga er aerob og bryter ned cellulose i jord).

VII: Grønne svovelbakterier (anaerobe, fototrofe, ikkebevegelige, klorosomer.

VIII: spirocheter (G-, spiralformede, bevegelige).

IX: Deinococci (farget av karotenoider, termofile, stråletolerante).

X: Grønne ikkesvovelbakterier (termofile, anerobe, fototrofe.

XI-XIII: Hypertermofile.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 25. feb. 2020 12:46