Grunnstoff

Grunnstoff - Element. Et grunnstoff er karakterisert av antall protoner i atomkjernen og antallet protoner kalles atomnummeret (Z) som gir stoffet en spesifikk plass i det periodiske system (grunnstoffenes periodesystem). Er grunnstoffet elektrisk nøytralt, dvs. ikke et ion, inneholder det like mange elektroner som atomnummeret. Isotoper er varianter av et grunnstoff hvor antallet nøytroner i kjernen varierer. Et atom med et bestemt antall nøytroner og protoner kalles en nuklide. Summen av antall nøytroner og protoner kalles nukleontallet (massetallet). Når det kjemiske symbolet for et grunnstoff brukes angis massetallet oppe til venstre hjørne, og atomnummeret nede til venstre. Atomnummeret utelates ofte fordi dette er implisitt i det kjemiske symbolet.

Plantene får tilført grunnstoffer ved opptak av makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer. Mennesker og dyr får tilført grunnstoffer via plantene.  grunnstoffer som har fundamentale funksjoner i metabolismen.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:23 - Sist endret 31. okt. 2018 08:42