Hydrogenosom

Hydrogenosom - Organelle hos noen anaerobe eukaryote mikroorganismer som produserer hydrogen f.eks. trichomonader, ciliater og chytridesopp. Inneholder enzymet pyruvat ferredoksin oksidoreduktase som omsetter pyruvat til acetyl-CoA koblet til en hydrogenase via ferredoksin. En hypotese går ut på at hydrogenosomene er omdannede mitokondrier.

Publisert 4. feb. 2011 10:25