Imbibering

Imbibering (l. imbibo - å drikke) - Svelling. Opptak (adsorbsjon) av vann og svelling som følge av at vann bindes til indre overflater ved adhesjon , f.eks. når tørt frø tar opp vann. Tørr stivelse, cellulose, hemicellulose og protein i frøet vil imbibere. Den første fasen av vannopptaket i tørt frø, hvor vann bindes til cellevegger og makromolekyler, grunnet det lave matrikspotensialet i tørt frø.

Når et tørt frø blir plassert i et vannholdig miljø blir det rehydrert (imbibert). Imbibering skjer både i døde og levende celler. Vann beveger seg til stedet med lavest vannpotensial. Tørre cellevegger og andre tørre bestanddeler i frøet har et meget lavt vannpotensial (-5 til -20 MPa), kalt et lavt matrikspotensial.  Vannet kommer inn i frøet der hvor mikropylen lager et tynnere område på frøskallet. Mikropylen er det stedet hvor integumentene i frøemnet møtes. Pollenslangen med spermceller vokser gjennom mikropylen inn til den hunnlige gametofytten . Under frøutviklingen blir integumentene til frøskall.

Hvis frøet er i endogen hvile (primær hvile, ekte hvile) vil det ikke spire selv om det er imbibert. For å få et jevnt vannopptak i frøet blir det i noen tilfeller dannet slim fra frøskallet, for eksempel ved spiring av linfrø eller karsefrø. Karbohydratslim i frøet kan også fungere som opplagsnæring. Ved uekte hvile (sekundær hvile, eksogen hvile) vil ikke frø spire hvis de ytre miljøbetingelsene for spiring ikke er tilstede. Når frøet spirer ved gode spirebetingelser sprekker frøskallet, og kimrota er det første som vokser fram gjennom frøskallet.

Modent frø gjennomgår en tørkeprosess, og under embryogenesen er det blitt dannet tørketålende proteiner, hvor bl.a. abscisinsyre deltar. Vanninnhold i frø varierer avhengig av luftfuktighet. Vanninnholdet varierer også med type opplagsnæring. Frø med fett (frøolje) som opplagsnæring har generelt lavere vanninnhold enn frø med stivelse under ellers like betingelser.

Stratifisering

Stratifisering er frø som er imbibert  i fuktig og kald jord, temperatur fra -1 til 8oC, hvor de etter noen uker eller måneder vil begynne å spire hvis de bringes opp til vanlig spiretemperatur.  Stratifisering er tilpasning til leveområder med en kald vinter, hvor frøene ikke skal spire før neste vår. Vinterettårige frø spirer om høsten og blir deretter vernalisert for å indusere blomstring.

Godt tørket frø (ca. 5% vanninnhold) kan bli lagret i fryseboks og beholde spiredyktigheten i lang tid.

 

Publisert 4. feb. 2011 10:26 - Sist endret 28. okt. 2016 08:27