Imperfekte sopp

Fungi imperfecti. Deuteromycota. Deuteromyceter. Anamorfe sopp. Mitosporesopp. Samlenavn på sopp som man ikke klart å plassere i soppenes taksonomiske system. En kunstig polyfyletisk gruppe sopp med forskjellig evolusjonært opphav hvor man ikke har funnet noe kjent seksuelt stadium. Bruker det aseksuelle fruktlegeme for artsidentifisering.

Omfatter anamorfen til sekksporesopp (ascomyceter) og stilksporesopp (basidiomyceter) Formering via vegeative sporer i  konidier, og klassifiseringen er basert på disse. Anamorf versus teleomorf. Fylogenetisk klassifisering er nå basert på molekylær systematikk og sekvensering av DNA er ribosomalt RNA (rRNA).

I praksis betyr det at mange sopp hvor det ene stadiet ble oppdaget før det andre har fått to navn. Epleskurv (Venturia inaequalis) er en sekksporesopp som gir skurv på epler lager brunfargete konidier på korte konidioforer, og det imperfekte stadiet har fått navnet  Fusicladium dendriticum for konidiestadiet.

Orden Moniliales omfatter imperfekte sopp som mangler konidioforer og omfatter VerticilliumMonilia, Candida, Blastomyces,

Tilbake til hovedside

Publisert 18. des. 2018 11:55 - Sist endret 18. des. 2018 12:29