Kromofor

Kromofor (gr. chroma - farge; pherein - bære) er et fargestoff (pigmentmolekyl) som absorberer lys, og er vanligvis kovalent bundet til et protein kalt apoprotein (gr. apo - vekk fra).

Eksempler på kromofore grupper er tetrapyrroller i fytokrom hos planter, fykocyanin i blågrønnalger og rødalger, samt retinal bundet til proteinet opsin og danner synspigmentet rhodopsin i øyet hos dyr. Flaviner som danner flavoproteiner e.g. kryptokrom og andre blåttlysreseptorer. Porfyriner i klorofyll og hem, samt pteriner

Tilbake til hovedside

Publisert 22. des. 2017 11:38 - Sist endret 6. mai 2020 09:13