Vårblomster

Vårplanter. De første plantene som blomstrer like etter snøsmelting slik som hestehov, blåveis, hvitveis, gulveis,  vårkål, gullstjerne og tysbast. Mange av vårplantene inneholder giftstoffer som skal hindre at de blir spist av herbivore. Hvitveis vokser i løvskog og fullfører blomstring og frøsetting før løvbladene i tresjiktet skygger for lyset. Hos blåveis etterfølges blomstring av en vegetativ fase med grønne blad som samler fotosynteseressurser til videre vekst og blomstring neste vår. Blomsteranleggene er ferdig dannet på ettersommeren året før blomstring. Or er den første rakleplanten som blomstrer om våren, på Østlandet februar-mars, etterfulgt av hassel.

Hestehovblomst

Hestehov (Tussilago farfara) er en av de første vårblomstene.

Etter hestehov og blåveis starter blomstringen av hvitveis.

Hvitveis

Hvitveis eller kvitsymre (Anemone nemorosa) i soleiefamilien sprer seg via jordstengler. I en varmekjær løvskog kan skogbunnen være fullstendig dekket av hvitveis.

Hvitveisblomst

Hvitveis (Anemone nemorosa).

Gullstjerne

Gullstjerne (Gagea lutea).

Gullstjerne

Gullstjerne (Gagea lutea) er en flerårig løkplante i liljefamilien som har frø med vedheng (elaisom) og spres med maur.

Tysbast

Tysbast (Daphne mezereum) er en liten busk i tysbastfamilien (Thymelaeaceae) blomstrer på bar kvist om våren med lys fiolett periant, sjelden hvite.  Tysbast inneholder en giftig diterpenester mezerein og giftig daphnin (et dihydroksykoumarin). Seinere rød frukt (bær) på kvistene (kauliflor). 

Maigull

Vanlig maigull (Chrysosplenium alternifolium) i sildrefamilien (Saxifragaceae) med flatformet blomsterstand og blomster uten kronblad. Bladene er nyreformet. Vokser i fuktige områder, som bekkeleier og vannkilder om våren.

Vårpengeurt

Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) i korsblomstfamilien har blad i rosett.  

Vårpengeurt blomst

Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) blomst

Andre vårblomster er lerkespore (Corydalis intermedia), gjøkesyre (Oxalis acetosella),

Gjøkesyre

gjøkesyre (Oxalis acetosella)

hårfrytle (Luzula pilosa) med vintergrønne blad, og skjellrot (Lathraea squamaria) uten klorofyll.

Skjellrot

Skjellrot (Lathraea squamaria)

Strutseving

Bregnen strutseving (Matteuccia struthiopteris) med vegetative blad om våren, sammen med hvitveis og gulveis.

Vårblomster i hager

I hager utgjøres vårblomstene av løkblomster som  eranthis, snøklokke, perleblom, sibirklokke, tulipan, påskelilje, og pinselilje.

Påskelilje

Påskelilje og snøklokke blir vanligvis ikke spist av rådyr om våren. 

Snøklokke

Snøklokke (Galanthus nivalis) i Amaryllidaceae blomstrer tidlig om våren og inneholder et giftig lektin  (agglutinin). 

Mange av vårblomstene er giftige som beskyttelse mot å bli spist av planteetere (herbivore).

Magnolia

Prydbusken Magnolia blomstrer på bar kvist.

 

Dit første Græs er mig meer værd end en Smaragd.

Jeg kalder dine Anemoner Aarets Pryd,

skjøndt jeg nok veed, at Roserne vil komme.

 

O vidn da, Anemone, som jeg fyrigen har knælet for!

Vidner, foragtede Løvetand og Leerfivel,

At jeg har agtet eder meer end guld, fordi I ere Foraarets Børn!

Fra Til foraaret. Henrik Wergeland

Foraar=vår; leerfivel=hestehov; anemone=hvitveis

Tilbake til hovedside

Publisert 17. okt. 2018 09:31 - Sist endret 16. sep. 2022 14:59