Bioenergetikk

Bioenergetikk (gr. bios - liv; energeia - virkning) er studiet av energistrøm og energioverføring i levende organismer.

Bioenergetikk  er enzymatisk opprettelse og bryting av kjemiske bindinger,  og omfatter cellulær respirasjon som gir opphav til biologisk reduksjonskraft (NAD(P)H) og kjemisk energi i biologiske prosesser (ATP). Fagområdet ligger under cellebiologi og biokjemi. Oksidasjon frigir energi og reduksjon lagrer energi. Eksergoniske reaksjoner skjer spontant, men ikke nødvendigvis raskt, og frigir energi, med negativ Gibbs fri energi (\(\Delta G\)). Endergoniske reaksjoner bruker energi,  med positiv \(\Delta G\). Glykolyse, glukoneogenese, fermentering,  trikarboksylsyresyklus (Krebs syklus), oksidativ pentosefosfatvei, \(\beta -\) oksidasjon og \(\alpha -\)oksidasjon av fettsyrer, inkludert glyoksylatsyklus, reduktiv pentosefosfatvei (Calvin-syklus), elektrontransportkjeden i mitokondrier og fotosyntesens elektrontransport i kloroplaster med Peter D Mitchells kjemiosmotiske teori inngår i bioenergetikk.

Tilbake til hovedside

Publisert 19. okt. 2016 09:41 - Sist endret 20. jan. 2021 14:52