Deuterostome dyr

Deuterostome bilaterale dyr omfatter pigghuder (Echinodermata), hemichordatene (Hemichordata) og ryggstrengdyrene (Chordata). Ryggstrengdyrene omfatter kappedyr (tunikater/Urochordata), lansettfisk (Cephalochordata), slimål og niøyer (rundmunner/Cyclostomata), samt virveldyrene (vertebratene), fisk, amfibier, krepsdyr, fugler og pattedyr. Alle har ikkedeterminert radialkløyving, blastoporen blir til anus og munnen dannes fra en sekundær åpning i framenden av embryo i motsatt ende av blastoporen. Kroppshulen (coelom) utvikles fra arkenteron. 

Deuterostome og protostome

Teksten er hentet fra Deuterostomia

Tilbake til hovedside

Publisert 15. jan. 2019 11:32 - Sist endret 22. jan. 2019 13:49