Glykokalyks

Glykokalyks (gr. kalyx - beger, hette, knopp) - Tynt sjikt av oligosakkarider på utsiden av en celle. Et slimlag rikt på karbohydrater som dekker den ytre membranen, spesielt hos bakterieceller. Består av glykolipider og oligosakkaridsidekjeder bundet til proteiner. Andre betegnelser er kapsel og slimlag.

Publisert 4. feb. 2011 10:22