Hydrologisk syklus

Jordens vannsyklus mellom atmosfære, jord og vann (vannets kretsløp), drevet av store mengder solenergi, og er den kontinuerlige forflytning og sirkulering av vann via fordampning (transpirasjon, evapotranspirasjon, sublimasjon),  kondensering (nedbør), og avrenning (bekker og elver), med overganger mellom de tre fasene av vann: fast fase (is og snø), flytende vann (saltvann (havvann), brakkvann, ferskvann, grunnvann) og gassfase (vanndamp).

Vannsyklus, hydrosfæren,  er en av de biogeokjemiske syklusene på Jorden, og inngår som en del av oksygensyklus via fotosyntesen og hydrogensyklus. Jordens skoger og vegetasjon har en fundamental rolle i kretsløpet for vann. 

Grunnet hydrogenbindingene i vann og de store energimengdene som inngår i fordampningsvarmen og kondenseringsvarmen har vannets kretsløp stor betydning for Jordens klima via skyer, tåke, dugg, snø, havis, isbreer,  vind og havstrømmer. Havvann blir salt grunnet vannets kretsløp. 

Tllbake til hovedside

Publisert 18. nov. 2019 13:46 - Sist endret 18. nov. 2019 14:00