Urbregner

Urbregner -Klassen Psilophytopsida, Psilophyta. Psilofytter. En orden (Psilophytales) med en familie og to slekter Psilotum og Tmesipteris.

1) Psilotum er små subtropiske og tropiske epifytter. Sporofytten dikotomt forgreinet med skjellaktige strukturer (støtteblad) på greinene. Ved støttebladet sitter homospore sporangier av eusporangiat type med tre rom (synangium). Mangler røtter, men har underjordisk rhizom. Har apikalt meristem med en apikalcelle (initialcelle). Ledningsvev varierer fra protostele til sifonostele. Gametofytten underjordisk, mangler klorofyll, er mykotrof og bærer anteridier og arkegonier spredt.

2) Tmesipteris er en hengende epifytt, med større blad enn Psilotum. Gametofyttene er underjordiske, mangler klorofyll og lever saprofyttisk sammen med sopp som kommer inn via rhizoidene.

Fossile er rhyniofytter i klassen Rhyniopsida, Horneophyton i klassen Horneophytopsida, Zosterophyllum i klassen Zosterophyllopsida

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:56 - Sist endret 3. des. 2020 11:37