Xeromorfi

Xeromorfi (gr. xeros - tørr; morphe - form) - Morfologiske tilpasninger til tørke hos planter,  Xerofytter er en av livsformene.

Sukkulens. CAM-metabolisme. Tørketilpassete blad med nedsenktete spalteåpninger (stomata)i forhold til bladoverflaten. Hår (trikomer) på bladene og omkring spalteåpningene som gir tykkere grenselag som reduserer transpirasjonen. Tykk epidermis og kutikula på bladene dekket av et velutviklet vokslag. Sammenrulling av blad som gjør at spalteåpningene blir liggende inne i hulrom (erikoide blad). Velutviklet styrkevev i form av sklerenkym som gjør at plantevevet ikke klapper isammen ved tørke (sklerofyllvegetasjon).

Publisert 4. feb. 2011 10:57 - Sist endret 11. juli 2018 12:16