Bygg

Bygg (Hordum vulgare L., Tribus Triticeae, eng. barley) er et kornslag (kornsort, cereal) i grasfamilien (Poaceae). Bygg er diploid med 2n=14 kromosomer og selvpollinerer . Frøet (byggkornet) er en karyopse som kan anvendes som matkorn for dyr (dyrefor, kraftfor) og mennesker. Spiring av bygg gir malt brukt til produksjon av øl, men også whisky. 

Småaksene har lange snerp og bygg finnes i formene seksraders bygg og toraders bygg, som har henholdsvis to eller seks rader med frø hvis man ser på akset. Toraders bygg har ett fertilt og to sterile frø i småakset, mens seksraders bygg har tre frø i småakset. Byggakset inneholder kloroplaster og utfører fotosyntese i ungt stadium. 

Bygg inneholder gluten, er lite egnet til å bake brød med bare bygg alene, men brukes i lefser, flatbrød og grøt.   Blomst som aks med enkeltblomstret småaks i grupper på tre på hovedaksen. Bygg har altså tre småaks på hvert nodium, mens hos rug og hvete sitter de enkeltvis. Hos toradersbygg er bare det sentrale småakset feritil med agner. Hos seksradersbygg er alle småaksene fertile med agner. Toradersbygg (Hordeum vulgare var distichum), seksradersbygg (Hordeum hexastichum).Opprinnelse fra Irak/Syria.Vill bygg (Hordum spontaneum) ga via domestisering bygg (H. vulgare).

Bygg har kort vekstsesong, herdig og kan dyrkes langt mot nord. Kjent fra det gamle Egypt og Kina. Bygg finnes avbildet på gresk-romerske mynter 500 f.kr. Bygg kan ha kommet fra vill toradersbygg (Hordeum spontaneum) fra Asia eller fra vill seksradersbygg (Hordeum agriocrithon) fra Tibet. I vårt lander bygg mye brukt til dyrefor. Byggkorn spires, tørkes og gir malt til ølproduksjon. Fargen på malt, fra lys brun til svart, avhenger av temperaturen ved tørkingen. Maltet knuses og blandes med varmt vann som ekstraherer sukkeret fra maltet. Sukkerblandingen kalles vørter.  Ølet tilsettes humle (Humulus lupulus). Fermentert malt brukes for å lage Scotch whisky. Foredlingsarbeid med bygg har gitt kortere strå å synkron buskdannelse.

Byggkorn

Byggkorn (Hordeum vulgare). Hos bygg og havre er inneragna fastvokst til fruktveggen. Inneragna hos havre er glatt, og hos bygg er det tre «nerver» på inneragna

Byggåker

Umoden byggåker (Hordeum vulgare). 

Moden byggåker

Moden byggåker (Hordeum vulgare). 

Spiring av bygg

Like etter høsting er byggkornet spiretregt med frøhvile. Et byggfrø består av et embryo, samt et sammenvokst frøskall og fruktvegg, under dette to til tre cellelag i form av et aleuronlag med levende celler som ligger omkring den døde endospermen laget ved programmert kontrollert celledød under frøutviklingen. De døde cellene har cellevegger bygget opp av beta-glukan, og som omgir stivelseskorn (amyloplaster), frølagringsprotein, lipider i oljelegemer (oleosomer), fytin og annen opplagsnæring. Et av de klassiske eksperimentene i plantefysiologi er å dele et byggkorn på tvers i to halvdeler. Den delen av byggkornet som ikke inneholder embryo legges i løsninger med forskjellige konsentrasjoner av plantehormonet gibberellin, med kontroll uten gibberellin. I eksperimentet kan man observere at gibberellin induserer produksjon av enzymet alfa-amylase, og enzymaktiviteten måles i et enzymassay hvor nedbrytningen av stivelse kan følges i reaksjon med jod-kaliumjodid som farger stivelsen blå.

Når frøet tar opp vann (imbibering) i frøspiringen starter embryo med å skille ut gibberelin som blir fraktet til aleuronlaget og skutellum. Gibberellin (GA) induserer via gener produksjonen av hydrolyttiske enzymer glukanase, alfa-amylaser, proteaser som bryter ned henholdsvis cellevegger, stivelse og protein i opplagsnæringen, og frakter det via oppsuginsorganet skutellum med epitelceller (det andre frøbladet hos enfrøbladete) til den unge frøplanten. Når GA1 i en signalvei via kalsium (Ca2+) -kalmodulin  binder seg til gibberellinreseptoren GID1 i cellekjernen i en aluronlagcelle, danner et GA1-GID1-kompleks med konformasjonsendring som binder seg til DELLA repressoren. Sammen med et F-boks skjer det en ubiquitinering av GRAS-domene i DELLA som gir merking for nedbrytning i 26S proteasomer, som gir fjerning av repressoren som blokkerer promotoren for GA-MYB-genet, som koder for en GA-MYB transkripsjonsfaktor, GA-MYB mRNA blir translatert i cytoplasma, og GA-MYB går tilbake til cellekjernen og binder seg til GARE-promoteren i alfa-amylase-genet. Alfa-amylase mRNA og andre mRNA for hydrolytiske enzymer blir translatert på rynket/kornet endoplasmatisk retikulum (ER)  og som via ER blir fraktet til vesikler i Golgi-apparatet og videre ut i endospermen. De forskjellige hydrolyttiske enzymene av bryter henholdsvis ned cellevegger, stivelse og annen opplagsnæring. Opplagsnæringen blir transportert via skutellum til en unge byggplanten.

Fields of gold (sanglåt fra Sting):

You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley
You'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold...

Tilbake til hovedside

Publisert 8. jan. 2019 13:09 - Sist endret 6. jan. 2021 16:12