Grasfamilien

Grasfamilien (Poaceae, syn. Graminae) tilhører enfrøbladete planter og omfatter gras og kornslagene (rug, hvete, bygg, havre, ris, mais, sorghum (durra), hirse). Hul rund sentral stengel (strå) med oppsvulmede kompakte leddknuter. Blad i to rekker, og med åpne rørformete bladslirer med splitt foran. Mellom slire og bladet er det en slirehinne, redusert oppfliset eller i form av hår. Grasblomsten er satt sammen av flere småaks. Lite utviklet blomsterdekke. Frukten er en karyopse.

Planten er bygget av repeterte fytomere som inneholder nodium, et hult internodium med blad på motsatte sider. Nederst og nærmest stengelen har bladet en bladskjede som omslutter stengelen, samt liguler og aurikler. Bladene har paralell nervatur med manuelformete spalteåpninger, og graset vokser fra interkalære meristemer. Blomsten (floret), småaks,  består av fra ytterst øvre ytteragne (glumae)  og nedre ytteragne, nedre inneragne (lemma, kan ha snerp) og øvre inneragne, to svamplegemer (lodiculae) som åpner blomsten, fruktblad med to fjærformete arr og  oftest 3 pollenblad med lange pollentråder (filamenter). Flere småaks kan være samlet i en- eller tosidig aks eller dusk (kjevle), stilkete småaks i topp, Vindpollinering. Frukt med ett frø (skallfrukt, karyopse). Fjellbunke, geitsvingel og fjellrapp er vivipare gras som vokser i fjellet.

Noen slekter:

Takrør (Phragmites); blåtopp (Molinia), timotei (Phleum); gulaks (Anthoxanthum); reverumpe (Alopecurus); kvein (Agrostis), rørkvein (Calamagrostis); bunke (Deschampsia); smyle (Avenella); hundegras(Dactylis); rapp (Poa); saltgras (Pucinella); raigras (Lolium); marehalm (Ammophila); svingel (Festuca); lodnegras (Holcus); rypebunke (Vahlodea); søtgras (Glyceria); hengeaks (Melica); finnskjegg (Nardus); lodnefaks (Bromus); skogfaks (Bromopsis); kveke (Elytrigia); hundekveke (Elymus); strandrug (Leymus); myskegras (Milium); knegras (Danthonia); dunhavre (Avenula); strandrør (Phalaris); marigras (Hierochloe); hjertegras (Briza); kamgras (Cynosurus);  havre (Avena); rug (Secale), hvete (Triticum); bygg (Hordeum); busthirse (Setaria); hirse (Panicum); durra (Sorghum); mais (Zea)

Tilbake til hovedside

Publisert 20. sep. 2018 17:00 - Sist endret 24. okt. 2019 15:31