Disakkarid

Disakkarid - Karbohydrat som er laget av to enkle sukkermolekyler kovalent bundet sammen. Sukrose er et disakkarid satt sammen av glukose (druesukker) og fruktose (fruktsukker). Maltose er glukose-glukose. Melkesukker (laktose) er galaktose- glukose. Trehalose er glukose-glukose.

Sukrose er et disakkarid som er den vanligste transportformen av karbohydrater i silvevet (floemet) i planter. Sukrose er et ikke-reduserende sukker, til forskjell fra laktose, maltose og cellobiose som er reduserende sukker. Enzymet invertase (sukrase) kan spalte sukrose i fruktose og glukose. Hos mennesker må disakkarider brytes ned til monosakkarider via hydrolyse på overflaten av epitelcellene i tynntarmen.

sukrose + H2O → D-glukose + D-fruktose

Glukose, fruktose og sukrose

 

Disakkarid

Maltose og cellobiose

Laktose (melkesukker)

Laktose er et disakkarid i melk som spaltes av enzymet laktase til monosakkaridene galaktose og glukose:

laktose + H2O → D-galaktose + D-glukose

I deler av verden hvor husdyrbruk ikke har vært vanlig kan enzymet laktase mangle i tarmen, noe som kan gi laktose intoleranse, blant annet i deler av Afrika. Laktase kan finnes hos barn, men forsvinne når de blir voksne. Hvis ikke laktose blir nedbrutt i tynntarmen kommer det over i tykktarmen hvor mikrobiomet omsetter laktose til produkter som kan gi fordøyelsesproblemer med smerkter og diaré, i tillegg kan det gi osmotiske effekter.

Maltose

Maltose er et disakkarid bestående av glukose i alfa-1,4-binding. Maltose er et av nedbrytning av stivelse i maltingsprosessen i byggkorn.

maltose + H2O → 2 D-glukose

Trehalose

Trehalose er et disakkarid satt sammen av to molekyler glukose i 1,1-glykosidbinding, og brytes ned av enzymet trehalase:

trehalose + H2O → 2 D-glukose

Cellobiose

Cellobiose er et disakkarid bestående av to  glukose i beta-1,4-binding og er et mellomprodukt når sopp eller bakterier bryter ned cellulose

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 8. mars 2020 14:21