Disakkarid

Disakkarid - Karbohydrat som er laget av to enkle sukkermolekyler (monosakkarider) kovalent bundet sammen. Sukrose er et disakkarid satt sammen av glukose (druesukker) og fruktose (fruktsukker). Maltose er er disakkaridet glukose-glukose. Melkesukker (laktose) er disakkaridet galaktose- glukose. Trehalose er disakkaridet glukose-glukose.

Sukrose

Sukrose er et disakkarid som er den vanligste transportformen av karbohydrater i silvevet (floemet) i planter. Sukrose er et ikke-reduserende sukker, til forskjell fra laktose, maltose og cellobiose som er reduserende sukker. Sukose er et ikke-reduserende sukker og gir negativ test på Benedikts løsning eller Fehlings løsning, men glukose er et reduserende sukker som gir positiv test på disse

Enzymet invertase kan spalte sukrose i fruktose og glukose.

sukrose + H2O → D-glukose + D-fruktose

En blanding med like deler glukose og fruktose blir kalt invertsukker. 

I noen typer sjokolade med en myk flytende indre struktur blant annet konfektsjokolade er det tilsatt invertase fra bakegjær, og som omdanner sukrose til glukose og fruktose.

Invertase bryter bindingen β2 (O-C fruktose).

Bier kan lage invertase  som de bruker i omdanning av nektar til honning.

Planter kan bruke invertase i utlasting av sukrose fra silvevet.

Hos mennesker må disakkarider brytes ned til monosakkarider via hydrolyse på overflaten av epitelcellene i tynntarmen. 

Sukrase-isomaltase er et fordøyelsesenzym som skilles ut fra mikrovilli i epitelcellene i tynntarmen og  som spalter sukrose til glukose og fruktose, og bryter bindingen α1 (O-C glukose).

 

Glukose, fruktose og sukrose

 

Disakkarid

Maltose og cellobiose

Laktose (melkesukker)

Laktose er et disakkarid i melk som spaltes av enzymet laktase til monosakkaridene galaktose og glukose:

laktose + H2O → D-galaktose + D-glukose

I deler av verden hvor husdyrbruk ikke har vært vanlig kan enzymet laktase mangle i tarmen, noe som kan gi laktose intoleranse, blant annet i deler av Afrika. Laktase kan finnes hos barn, men forsvinne når de blir voksne. Hvis ikke laktose blir nedbrutt i tynntarmen kommer det over i tykktarmen hvor mikrobiomet omsetter laktose til produkter som kan gi fordøyelsesproblemer med smerkter og diaré, i tillegg kan det gi osmotiske effekter.

I laktosefri melk blir produsert ved å tilasse laktase i melken, og laktose blir omdannet til glukose og galaktose som begger smaker søtt, søtere enn laktose. Laktosefri melk blir ultrapasteurisert for å denaturere og inaktivere laktase. Siden laktosefri melk inneholder mer glukose kan denne inngår lettere i Maillardreaksjoner og gi mer brunfargete produkter ved oppvarming. 

Maltose

Maltose er et disakkarid bestående av glukose i alfa-1,4-binding. Maltose er et av produktene i nedbrytning av stivelse i maltingsprosessen i byggkorn i produksjon av øl.

maltose + H2O → 2 D-glukose

Trehalose

Trehalose er et disakkarid satt sammen av to molekyler glukose i 1,1-glykosidbinding, og brytes ned av enzymet trehalase:

trehalose + H2O → 2 D-glukose

Cellobiose

Cellobiose er et disakkarid bestående av to  glukose i beta-1,4-binding og er et mellomprodukt når sopp eller bakterier bryter ned cellulose

Laktulose

Laktulose (galaktosyl-fruktose) er et syntetisk disakkarid som blir brukt som legemiddel. Det blir ikke omsatt av kroppens enzymer eller tatt opp i tynntarmen, men i tarmfloraen i tykktarmen kan bakterier omdanne det til laktat eller acetat og virker samtidig surgjørende. Det gjør at mer vann blir igjen i tykktarmen ved osomose og letter avføring og motvirker forstoppelse. Ved ammoniumforgiftning vil senking av pH flytte likevekten fra ammoniakk til ammonium. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 12. feb. 2021 14:46