Korallrev

Korallrev - Produktive eller næringsfattige havområder med rent klart vann hvor koraller lever i symbiose med dinoflagellater (zooxanthellae). Kan være formet som atoll (ringformet øy av koraller, koralløy), barriererev (rev atskilt fra land i kystnære strøk av en stille dyp lagune) eller kantrev langs fastland. Koralldyrene er nesledyr som lever av zooplankton. 

Koralldyrene lever i kolonier og korallrev består av både levende og døde koraller. Korallrev i tropiske strøk ligger på grunt, varmt vann og danner særdeles rike økosystemer for invertebrater (mollusker, pigghuder, og leddyr)  og fisk, med stor artsdiversitet. Blir omtalt som "havets regnskoger".

Eksempler på korallrev det Det store barriærerevet, verdens største, utenfor kysten til Queensland,  Australia. Det finnes korallrev ved Fillipinene, Papua-Ny-Guinea, Salomonøyene, Maldivene, Sri Lanka, Reunion, Venezuela, Mexico, m.fl. Mange koralløyer er dannet fra undersjøiske utdødde vulkaner. 

I kaldere størk kan dypvannskoraller danne korallrev på dypt vann, men siden det er lite lys lever disse ikke i symbiose med alger. Koralldyret Lophelia pertusa danner dyphavskoraller utenfor norskekysten e.g. Røstrevet og Sularevet. 

Korallrevene er utsatt for mange antropogene trussler: bunntråling, klimaendringer med økt vanntemperatur og forsuring av havet, turisme, og generelle forstyrrelser som resulterer i korallbleking, koralldød og nedgroing med alger. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 10. des. 2019 09:52