Rapamycin (TOR) kinase

En protein kinase som fosforylerer proteiner ved å hekte på fosfat fra ATP på hydroksylgruppene til aminosyrene serin og treonin i proteinet. Enzymet blir hemmet av rapamycin. Rapamycin (TOR) kinase kontrollerer en lang rekke vekst- og utviklingsprosesser hos sopp, planter, dyr og mennesker. Hos planter deltar rapamycin (TOR) kinase i signalveier for celledeling, embryogenese, vekst, autofagi, blomstring og aldring. Rapamycin (sirolimus) er et makrolidantibiotikum som er isolert fra aktinobakterien Streptomyces hygroscopius . Rapamycin er en av mange polyketider isolert fra bakterien, og hemmer celledelingen hos sopp ved å blokkere overgangen i fasen G1 til S i cellesyklus Streptomyces  hygroscopius ble isolert fra jordprøver fra Påskeøya, og rapamycin fikk navn etter et lokalt navn på øya, Rapa Nui.  Det viser seg at rapamycin hemmer TOR kinase, og i den mammalske mTOR blokkeres delingen av T-celler i immunsystemet. Rapamycin ble derved tatt i bruk som immunsenkende stoff for å hindre avkasting av organer ved organtransplantasjon.

Tilbake til hovedside

Publisert 28. feb. 2017 12:05 - Sist endret 25. sep. 2018 14:27