Rike

Rike - Hovedtaksonomisk kategori, f.eks. planteriket (Plantae). Taksonomene opererer med forskjellige antall riker, opptil åtte, noe som bl.a. skyldes den vanskelige inndelingen forårsaket av encellete organismer. Linné opererte med to riker: dyreriket (Animalia) og planteriket (Plantae) og soppene hørte med til planteriket.

 

Ernst Haeckel innførte i 1866 et tredje rike Protista som inneholdt de mikroskopiske organismene.

Edouard Chatton foreslo i 1937 å dele alle organismene inn i to riker Eukaryotae for organismene med cellekjerne omgitt av en membran og Prokaryotae for de som manglet ekte cellekjerne. Robert Whittaker (1959) beholdt planteriket og dyreriket, men delte resten inn i tre deler: Monera for alle prokaryoter, Protista for eukaryote encellete og Mycota et rike for sopp.

Carl Woese (1987) delte prokaryotene inn i to superriker basert på nukleotidsekvensen i rRNA: 1) Bacteria (bakterierike) og Archaea (rike Archebacteria - archebakteriene) og 2) alle eukaryotene inn i Eukarya (planter, sopp, dyr, ciliater, slimsopp med flagellater, mikrosporidier) (Figur).

Protista, også omdøpt til Protoctista (gr. protos - først; ktistos - etablere; Hogg 1860), har etterhvert blitt inndelt i Archezoa (primitive eukaryoter atskilt som egen utviklingsgrein før endosymbiosen av mitokondrier), Protozoa (protozoriket, encellete dyr kalt protozooer) og Chromista (chromistrike, inneholder stor del av algene som brunalger, gulgrønnalger og gulalger). Således kan vi si for å holde på gamle termer, at Plantae, Mycota og Chromista tilhører den klassiske botanikken, Bacteria og Archaea tilhører bakteriologien og Archezoa, Protozoa og Animalia tilhører zoologien.

Egenskap

Bacteria

Archaea

Eukarya

Anatomi

     

Prokaryot celle

Ja

Ja

Nei

Cellevegg

+ muraminsyre

- muraminsyre

- muraminsyre

Membraner

Esterbinding

Eterbinding

Esterbinding

Plastider

Nei

Nei

Ja

Kjerne

Nei

Nei

Ja

nukleinsyrer og protein

     

DNA sirkulært kovalent lukket

Ja

Ja

Nei

Histonproteiner

Nei

Ja

Ja

Ribosomer

70S

70S

80S

Start tRNA

Formyl-

metionin

Metionin

Metionin

Introns i de fleste gener

Nei

Nei

Ja

Operons

Ja

Ja

Nei

Hette og poly-A-hale på mRNA

Nei

Nei

Ja

Plasmider

Ja

Ja

Sjelden

Antall RNA polymerase subenheter i parentes

En (4)

Flere (8-12)

Tre (12-14)

Trenger transkripsjonsfaktorer

Nei

Ja

Ja

Promoterstruktur

-10 og -35 (Pribnow)

TATA-boks

TATA-boks

Vekst og metabolisme

     

Metanogenese

Nei

Ja

Nei

Nitrifikasjon

Ja

Nei

Nei

Denitrifikasjon

Ja

Ja

Nei

Nitrogenfiksering

Ja

Ja

Nei

Klorofyllfotosyntese

Ja

Nei

Ja

Kjemolitotrofe

Ja

Ja

Nei

Gassvesikler

Ja

Ja

Nei

Vokser over 80oC

Ja

Ja

Nei

       

Tabell som viser forskjeller og likheter mellom de 3 rikene Bacteria, Archaea og Eukarya.

,
Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 4. feb. 2011 10:47