Ikke-protein aminosyrer

Ikke-protein aminosyrer - Proteinene i alle organismer er bygget opp av 20 vanlige L-aminosyrer. I tillegg har plantene ca. 400 ikke-protein aminosyrer. Mange av disse ligner de vanlige aminosyrene (aminosyreanaloger) og flere av dem er giftige. Er vanlige i erteblomstfamilien (Fabaceae) som har store proteinrike frø. 

I slekten flatbelg (Lathyrus) er det ikke-proteinaminosyrer som gir  lathyrisme, (neurolathyrimse og osteolathyrisme).  Canavanin fra Jackbønner (Canavalia ensiformis) og Dioclea er en analog til arginin. Azetindin-2-karboksylsyre er en analog til prolin. Frø fra arter i erteblomstfamilien inneholder mange ikke-protein aminosyrer. Hypoglycin i Blighia sapida. Mimosin i Mimosa og Leucaena. 5-hydroksytryptofan fra Griffonia er en analog til nevrotransmittoren serotonin. 3,4-dihydrofenylalanin ligner på nevrotransmittoren dopamin. Selen ligner på svovel og erstatter svovel i svovelaminosyrene og danner selenomethionin og selenocystein. Planter som vokser på jord med mye selen blir giftige for dyr som beiter på plantene. Eksempler på ikke-protein aminosyrer er (aminosyranalog i parentes): azetidin-2-karboksylsyre (prolin), canavanin (arginin), 3-cyanoalanin (asparagin), albizziin (glutamin), canalin (ornithin), og S-aminoetylcystein (lysin). 3-N-oksalyl-2,3-diaminopropionsyre, 3-aminopropionitril og beta-cyanoalanin finnes i Lathyrus-arter og gir nerveskader. Beta-cyanoalanin er også et mellomprodukt i omsetningen av plantehormonet etylen. 

Agrobacterium tumefasciens som lager krongalle  eller hårete røtterlager spesielle aminosyrer, kalt opiner. Det finnes flere enn 30 forskjellige opiner laget i kobling mellom en aminosyre, ketosyre eller sukker. Opinene er delt inn i familier: Nopalinfamilien hvor en aminosyre kobles til 2-oksoglutarat (alfa-ketoglutarat) (nopalin, glutaminopin, succinamopine). Oktopinfamilien hvor en aminosyre bindes til pyruvat (oktopin, lysopin, histopin). Mannitylfamilien hvor sukkert mannose kobles til en aminosyre (mannopin, agropin). Opiner er også funnet i muskler hos blekksprut og andre marine invertebrater (alanopin, strombin, tauropin). Nopalin og acetopin dannes i metabolismen i aminosyren arginin i planter. Saccharopin er et mellomprodukt i nedbrytning av aminosyren lysin. 

Alliin er en ikke-proteinaminosyre som inneholder svovel og finnes i  hvitløk. 

I løk finnes alliin som hydrolyseres av enzymet alliin lyase til allicin som videre gir diallylsulfid når plantevevet skades. Alliin lyase omdanner også propenylallin til D1-propenyl sulfensyre som gir "tårefaktoren" syn-propanthial-S- oksid.
 
Alliinomsetning
 
Ikke-protein aminosyrer
 
Publisert 4. feb. 2011 10:26 - Sist endret 18. mars 2019 09:40