Lipoprotein

Lipoproteiner er proteiner som inneholder en komponent med fett (lipider). Noen lipoproteiner er en integrert del av membraner. Lipoproteiner er transmemranproteiner og går gjennom hele membranen.

En annen gruppe lipoproteiner finnes i blodserum og deltar i transport av fettstoffer. Eksempler denne type av lipoproteiner hos mennesker er kylomikroner, samt lipoproteiner med forskjellig tetthet (HDL (høy tetthet), LDL(lav tetthet), VLDL (meget lavtetthet).

Lipoproteiner kan virke som adhesiner som fester celler til andre celler, men kan også være utformet som toksiner og fungere som antigener og gi immunreaksjon.

Lipoproteiner som deltar i transport av fett i kroppen hos pattedyr

Hos pattedyr deltar lipoproteiner i blodplasma i tranport av lipider (triacylglyceroler og fosfolipider), samt kolesterol og kolesterol-estere, stoffer som er lite løselige i vann. Proteindelen av lipoproteinet som deltar i transport av fett kalles apolipoprotein (gr. apo- vekk fra).

Apolipoproteiner deltar i emulgering og transport av fett i blod og lymfe, og i fordøyelse av fett. Fett er hydrofobt og må omdannes via gallesalter til fettløselige miceller som kan bli tatt opp av epitelcellene i tynntarmen i mage-tarmsystemet hos virveldyr. Partikler med lipoproteiner består av en sentral del med hydrofobe fettaktige stoffer, omgitt av apoproteinet med hydrofile aminosyrer som står i kontakt med vannfasen. Lipoproteinkomplekset kan bestå ytterst av et halvt lag med fosfolipider hvor det er festet forskjellige typer apolipoproteiner, Innenfor det ytre halv laget med fosfolipider er det fettstoffer som triglycerider, kolesterol eller kolesterolestere. Det er mange typer lipoproteiner som deltar i transport av fettstoffer hos dyr. 

Kylomikroner (gr. chylos - saft; mikros - små) er en type lipeproteiner som deltar i transport fra fett i maten fra tynntarmen og fraktet via lymesystemet videre til blodårene som frakter dem til andre deler av kroppen. Kylomirkoner blir laget i endoplasmatisk retikulum (ER) i epitelcellene i tynntarmen. Apolipoproteinene (Apo) i kylomikroner er av type ApoB, ApoC og ApoE.

Noen lipoproteiner deltar i betennelsesreaksjoner,

Apolipoproteiner er proteindelen av lipoproteinpartikler

Apolipoproteiner er proteiner som deltar i transport av hydrofobe fettstoffer i blod eller ekstracellulær væske. Apolipoproteiner av type Apo-A, ApoB, ApoC, ApoD, ApoE og ApoH etterfulgt av et romertall eller vanlig tall inngår som proteindelen av apolipoproteinpartikler som kylomikroner, HDL, LDL og VLDL. De forskjellige typene apolipoproteiner bindes til reseptorer i mottarkerorganet og gir signal om hvilken omsetningsvei lipoproteinpartikklen skal følge etter å ha blitt tatt opp via endocytose.  Apolipoproteiner er en integrert del av en ytre membran op lipoproteinpartikkelen bestående av et enkeltlag med fosfolipider og kolesterol, og som omgir fettet pakket i miceller kalt kylomikroner. Kylomikroner emulgerer fettet i mindre fett dråper som kan fraktes med blod eller lymfe. De hydrofobe fettsyrene i enkeltlaget med fettsyrer vender inn mot fettet, mens den hydrofile delen av fosfolipidene vender ut mot vannfasen.

Apolipoproteinene deltar i stabilisering av yttermembranen på kylomikroner, men inneholder også signal om hvor kylomikronene skal fraktes. Med ultrasentrifugering kan lipoproteiner i blodplasma deles i meget-lav-tetthet lipoproteiner (VLDL, very-low-density lipoproteins) og meget høy-tetthet lipoproteiner (VHDL). Deler av proteindelen til apolipoproteiner kan bindes til mottakermolekyler (reseptorer på celler) For eksempel vil kylomikroner med apolipoprotein ApoCII gi signal om frakt via lymfe og deretter i blodkapillarer til fettvev for lagring eller til muskler som energikilde. Apolipoproteinet aktiverer enzymet lipoprotein lipase i blodet som gjør at fettsyrer og glycerol kan tas opp av transportproteiner i plasmamembranen til cellene. Den gjenværende ytre membranen på kylomikronene som inneholder kolesterol fraktes tilbake til levercellene, tas opp via endocytose. Overskudd av fettsyrer i blodet blir i lever pakken sammen med apolipoproteiner og fraktet via blodet til fettvev med adipocytter og der lagret som triglycerider. Apolipoproteiner kan også delta i frakt av fettløselige vitaminer og andre fettløselige stoffer. Gul farge på fett skyldes at fettet kan inneholde gulfargete fettløselige karotenoider. Fettsyrer kan lett bli oksidert og peroksidert og antioksidanter beskytter mot slike oksidasjoner.  

Det er hos mennesker forskjellig allelfrekvens av de tre allelene (APOE2, APOE3 (vanligst) og APOE4 for genet som koder for apoliprotein E (ApoE). Apolipoproteinet ApoE-4 er en av mange faktorer som er koblet til utvikling av Alzheimers sykdom. 

Andre typer lipoproteiner

Virus med membrankappe kan lipoproteiner være innleiret i membranen.  For å kunne studer egenskapene til lipoproteiner må de løses ut fra membranen ved bruk av detergenter

 Plastoglobuli i kloroplaster i planter inneholde lipoproteiner. I blodplasma kan lipoproteiner inngå i lipoproteinpartikler.

Gram-negative bakterier har en ytre membran med lipoproteiner og lipopolysakkarider.

Tilbake til hovedside

Publisert 5. apr. 2020 11:36 - Sist endret 19. juni 2020 11:27