Zadoks skala

Zadoks skala (nederlenderen Jan C Zadoks) fra 00 til 99 blir brukt til å beskrive de forskjellige utviklingsstadiene (vekststadier) ved spiring av korn (frø kalt karyopse). En slik skala er nyttig for bonden for å identifisere ved hvilket vekststadium man bør tilføre ekstra nitrogengjødsel, eller sprøyte mot ugras (herbicider), sopp (fungicider) eller insekter  (insekticider). Andre slike skalaer  som beskriver kornplantenes vekstutvikling er Feekes skala (den nederlandske agronomen Willem Feekes (1907-1979) og Hauns skala.

For eksempel når man skal sprøyte mot kornbladlus (Sitobion avenae), eller havrebladlus (Rhopalosiphum padi vertsveksler mellom hegg (Prunus padus) hvor den overvintrer og sekundærvert havre, bygg og hvete. For sprøytemidler gjelder behandlingsfrister.  Ved sprøyting med insekticider dreper man også nytteinsektene, og med fungicider kan man også drepe entomophthorale sopp (gr. entomo – insekt; phthor – ødelegger) som angriper insekter.

Zadoks JC, Chang TT , Konzak CF: A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Research 14 (1974) 415-421.

Frøspiring hos korn

Tørt korn har lavt matrikspotensial (en del av vannpotensialet) som tiltrekker vann fra omgivelsene (imbibering). Kornet består av en død endosperm (frøhvite) som inneholder opplagsnæring i form av cellevegger, store og små stivelseskorn, samt noe frølagringsprotein og mineraler bundet som fytat. Omkring endospermen er det to til tre lag med levende celler (aleuronlag), samt et embryo (kim) hvor kimrota er dekket av en beskyttende koleorhiza og bladet av en koleoptile. Plantehormonet gibberellin blir produsert i embryo under spiringen og blir fraktet til aleuronlaget og skutellum som virker som et oppsugingsorgan.  Gibberellin aktiverer gener som koder for hydrolytiske enzymer  som diffunderer fra aleuronlag og skutellum ut i endospermen og som bryter ned celleveggene (enzymet beta-glukanase), stivelse nedbrutt av amylaser (alfa-amylase, beta-amylase er allerede tilstede i det tørre kornet), proteiner (proteaser, peptidaser), og nukleinsyrer (nukleaser). Kimrota med rothår er det første som kommer ut av kornet (kimplanten) ved frøspiring. Kimrota dør etter hvert og blir erstattet av adventivrøtter i form av en knipperot.

Zadoks Frøspiring
00 Tørt korn
01 Start på imbibering
03 Imbibering avsluttet
05 Kimrota vokser ut av kornet
07 Koleoptilen vokser ut av kornet
09 Det første bladet er akkurat ved koleoptilespissen

Vekst av frøplante (kimplante) og plante

På eldre planter kan de første bladene visne og forsvinne, disse skal være med i tellingen av antall blad.

Korn spirt i åker

Korn spirt i åkeren i stadium zadoks 11.

Zadoks Vekst av frøplante og plante
10 Første blad vokser gjennom koleoptilen
11 1. blad (L1) folder seg ut, slirehinne (ligul) synlig
12 2. blad (L2) folder seg ut
13 3. blad (L3) folder seg ut
14 4. blad (L4) folder seg ut
15 5. blad (L5) folder seg ut
16 6. blad (L6) folder seg ut
17 7. blad (L7) folder seg ut
18 8. blad (L8) folder seg ut
19 9 eller flere blad utfoldet

Zadoks skala kornåker

Zadoks skala eller Freekes skala er nyttig for å kunne beskrive utviklingsstadium i en kornåker.

Busking (tillering)

Dannelse av blad og buskingskudd (tiller) skjer samtidig, slik at man kan ha flere Zadoks-stadier samtidig. Buskingskuddet har sin egen bladskjede kalt profyll. Buskingskudd kan høre til hovedskuddet eller til andre buskingskudd.

Zadoks Busking (tillering)
20 Bare ett hovedskudd
21 Hovedskudd og 1 buskingskudd (tiller, T1)
22 Hovedskudd og 2 buskingskudd (tiller, T2)
23 Hovedskudd og 3 buskingskudd (tiller, T3)
24 Hovedskudd og 4 buskingskudd (tiller, T4)
25 Hovedskudd og 5 buskingskudd (tiller, T5)
26 Hovedskudd og 6 buskingskudd (tiller, T6)
27 Hovedskudd og 7 buskingskudd (tiller, T7)
28 Hovedskudd og 8 buskingskudd (tiller, T8)
29 Hovedskudd og 9 eller flere buskingskudd

Strekning av strå

Strået vokser ved celledelinger i interkalære meristemer lokalisert i leddknutene (nodiene) på strået. Internodiene på strået som strekker seg, strået kan være hult, eller fast og helt. Flaggbladet utvikles ikke før det er minst tre nodier (leddknuter). Fotosyntesen i flaggbladet har en viktig funksjon i fylling av kornet med opplagsnæring. Ligula (l. ligula – liten tunge) er en membranformet utvekst , slirehinne, i overgangen mellom bladplaten og bladsliren som danner strået. Gamle landsorter av korn hadde lange strå og var mer utsatt for legde. Moderne kornsorter har korte internodier, og mer av biomassen går til korn enn til halm.

Zadoks Strekning av strå (stengel)
30 Strekning av pseudostengel før første nodium (leddknute) synlig
31 1. nodium registrerbart
32 2. nodium registrerbart
33 3. nodium registrerbart
34 4. nodium registrerbart
35 5. nodium registrerbart
36 6. nodium registrerbart
37 Flaggbladet så vidt synlig
39 Flaggblad ligula så vidt synlig

Holk og flaggblad

Zadoks Holk og flaggblad
41 Flaggbladskjeden (bladslira) utvider og strekker seg
45 Holken (hylse) oppsvulmet
47 Flaggbladskjeden (flaggbladslira) åpner seg
49 Første agne eller snerp synlig

Skyting og aks kommer til syne

Zadoks Skyting
50 Første småaks i akset (blomsterstanden, infloresens) synlig
53 1/4 av det ytre akset synlig
55 1/2 parten av det ytre akset synlig
57 3/4 av akset kommet fram
59 Hele akset kommet fram

Blomstring (antesis)

Svulmelegemer åpner kornblomsten. Mange kornslag har selvpollinering, men rug har krysspollinering. Rug sås oftest om høsten som høstrug og som overvintrer og blir vernalisert. Rug har for øvrig et meget velutviklet rotsystem og trives derfor på mer karrige jordtyper.

Zadoks Blomstring (antesis)
60 Blomstring starter
65 Blomstring halvveis
69 Blomstring avsluttet

Melkestadier og mating av kornet

Den ene spermkjernen fra pollenslangen fusjonerer med de to polkjernene i sentralcellen i embryosekken og danner triploid endosperm. Det skjer en rekke delinger av cellekjernene uten av det dannes cellevegger og det blir en flytende endosperm (syncytium). Plantehormonet abscisinsyre (ABA) spiller en viktig rolle i utviklingen av embryo og dannelse av frølagringsproteiner. Biosyntese av stivelseskorn i amyloplaster gir hvit farge.

Zadoks Melkestadium
71 Kornet med klar vannholdig væske
73 Tidlig melkestadium med hvit farge
75 Medium melkestadium
77 Seint melkestadium

Deigutvikling og gulmodning

I slutten av deigutviklingen gulner planten, klorofyll blir nedbrutt, men de interkalære meristemene ved nodiene kan ennå være grønne, samt i bukfuren på kornet.

Zadoks Deigutvikling
83 Tidlig deig
85 Bløt deig
87 Hard deig, gulmodning

Modning og høsting

Etter hvert dannes det cellevegger omkring cellekjernene og stivelse blir laget i amyloplaster. Transporten av fotosynteseprodukter til kornet stopper opp. Etter hvert dør endospermen ved programmert kontrollert celledød og kornet går inn i en tørkefase med redusert vanninnhold.

Zadoks Modning
91 Kornet hardt, vanskelig å dele med tommelneglen
92 Kornet hardt, ikke lenger mulig å dele med tommelneglen
93 Kornet løsner på dagtid
94 Overmodent korn, strået dødt, kornet klar for tresking

Frøhvile

Etter at kornet er modent og høstet er det ofte spiretregt og i endogen hvile grunnet indre faktorer i kornet. Kornet trenger en ettermodning for å oppheve hvilen.

Zadoks Frøhvile
95 Frøhvile
96 Spirbart med ca. 50% spiring
97 Frøhvile opphevet
98 Sekundær hvile indusert
99 Sekundær hvile opphevet

Tilbake til hovedside

Publisert 30. okt. 2015 07:33 - Sist endret 1. juli 2019 12:05