Livssyklus

Livssyklus - Sekvensen av alle faser i vekst og utvikling i løpet av livet for en organisme fra zygote til den på nytt lager gameter. En ny syklus starter når en identisk rekke med utviklingstrinn begynner. Syklus starter vanligvis ved fusjonering av kjønnsceller.

Hvilefase (frøhvile) indre faktorer i frøet  eller  manglende ytre vekstfaktorer som hindrer frøspiring.

Frøspiringsfase hvor frøet tar opp vann (imbibisjon), og opplagsnæringen i frøet blir nedbrutt og blir brukt til vekst av røtter, bladspirer og blad i den unge kimplanten. 

Vegetativ fase med vekst, utvikling med videre vekst av røtter (rotvekst), stengler og blader (skuddvekst), samt biomasse- og stoffproduksjon.

Reproduktiv fase. En generativ fase med blomsterstand, blomster, pollinering, befruktning, frukt- og frøproduksjon. Transport av fotosynteseprodukter og mineralstoffer fra morplanten til frukt og frø.

Publisert 4. feb. 2011 10:34 - Sist endret 8. mars 2017 09:11