Vaksine

Vaksine (l. vacca - ku) - Et biologisk preparat som aktiverer og stimulerer den delen av immunsystemet som gir ervervet immunitet mot en infekterende sykdomsfremdkallende  organisme, bakterie eller virus. Vaksine er den mest effektive og trygge metoden for å hindre spredning av infeksjonssykdom. Edward Jenner brukte i 1776 kukopper som vaksine mot kopper. Derav navnet. Behandling med forsvaket del av en patogen organisme, bakterie eller virus eller deler av disse for å hindre utbrudd av sykdom.

Vaksine gjorde at koppeviruset ble utryddet. Det er utviklet effektive vaksiner som beskytter mot sykdommene polio, meslinger, røde hunder, meslinger, kusma, rabies, m.fl.

Vaksiner kan være basert på levende men forsvakete (attenuerte), drepte, eller ikke-virulente stammer, samt deler av  bakterier eller virus. Som eksempler på deler er kapsidet til virus, overflateproteiner, viruslignende partikler. Blodserum fra infekterte dyr er også blitt brukt som vaksine. 

Vaksinen mot tuberkulose utviklet Calmette og Guérin er basert på en modifisert BCG (Bacillus Calmette-Guérin). Vaksiner er tilsatt adjuvanter e.g. steroidet squalen som øker immunreaksjonen. 

Rabievaksine mot hundegalskap ble utviklet av Louis Pasteur og Émile Roux i 1885. Virus har ingen egen metabolisme og kan ikke formere seg uten først å ha infektert en levende celle. John Franklin Enders (1897-1985), Thomas Huckle  Weller (1915-2008), and Frederick Chapman Robbins (1916-2003) fikk nobelprisen i fysiologi eller medisin in 1954,"for oppdagelsen av evnen poliomyelittvirus har til å vokse i kultur av forskjellig type cellevev". Denne oppdagelsen ga grunnlag for utvikling av en vaksine mot den fryktede virussykdommen poliomyelitt, gjort av Jonas Salk (1914-1995), den polske virologen Hilary Koprowski (1916-2013), and Albert Bruce Sabin (1906-1993). Salkvaksinen basert på drept poliovirus var ferdig utprøvd i 1955. Koprowski laget en poliovaksine basert på  attenuert levende ikke-virulent poliovirus. 

Thomas H Weller kunne dyrke poliovirus på en kombinasjon av muskelvev og embryonalt hudvev. Weller gjorde også viktige studier av vannkoppevirus, røde hunder virus (rubella) og cytomegalovirus. Embryonalt hjernevev ble også brukt til dyrking av poliovirus.

Sabin viste at polioviruset først formerte seg og angrep tarmvevet, for deretter å angripe nervecellene.  Sabin utviklet en vaksine, Sabinvaksine  som kunne gis gjennom munnen via en sukkerbit basert på muterte stammer av poliovirus (oral poliovirusvaksine) som ga immunitet mot poliovirus type 1, 2 og 3.

Influensavirus kan dyrkes og oppformeres i hønseegg. Viruset blir seinere drept eller forsvaket for deretter å inngå i vaksine. Bakteriofagkulturer dyrkes ved å infektere bakterieceller. Dyrevirus kan dyrkes på cellekulturer som vokser på næringsmedier (Eagles medium, serum) og deretter infektere dem med virus. Man kan også Infektere levende dyr som aper, kanin, marsvin, rotter og mus. Eagles minimum essensielt medium ble i 1959 utviklet av Harry Eagle og inneholder mineralsalter, aminosyrer, og vitaminer. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:56 - Sist endret 17. juni 2020 13:00