Biologi

Biologi (gr. bios - liv; logos - læren om) - Vitenskapen om alle livsformene; den levende verden og deres leveområder (habitater og nisjer) i  i interaksjon med abiotiske og biotiske omgivelsesfaktorer . Biologi er delt inn i en rekke underdisipliner: Molekylærbiologi, cellebiologi, evolusjonsbiologiatferdsbiologi , atferdsøkologi, syntetisk biologi, utviklingsbiologibevaringsbiologi, populasjonsbiologi og økosystembiologi. 

Biologi er et naturvitenskapelig fag amalgamert med fysikk, kjemi og matematikk. Biologi danner basis for landbruk, og er idag menneskets mest betydningsfulle og viktige fag. Vi er avhengig av kunnskap om økologi, genetikk, og biomer. Fundamentet i biologien er Darwin-Wallace evolusjonsteori,  om forklarer evolusjonen av planter, dyr (dyr og fylogeni), og mennesker.  Med binomial nomenklatur kunne man gi alle artene på Jorden et vitenskapelig navn. De autotrofe primærprodusentene fytoplankton,  alger, moser, vaskulære planter, og de heterotrofe primær og sekundærkonsumenter sopp, og dyr som inngår i alle Jordens økosystemer, danner næringskjeder og næringsnett. Med kunnskap om virus, bakterier og protozooer kan vi forklare hva som gir sykdom , og hvordan immunsystemet deltar i forsvaret. 

Biologiens historie

Biologi har utviklet seg fra naturfilosofi, og de forskjellige fagområdene har sin egen historie: genetikk, mikrobiologi, biokjemi, zoologi, anatomi og fysiologi, plantefysiologi, plantefysiologi og kjemi, fysikk og biologi, Faget ble utviklet ved akademier og universiteter. Biologi er sterkt knyttet til medisin, og i de botaniske hager ble det dyrket medisinplanter og planter innsamlet fra reiser. Biologien hos også sin historie i Norge: biologi. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:10 - Sist endret 22. des. 2019 15:53